Pracownik

dr inż. Magdalena Suchora - Kozakiewicz, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 14
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2403

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza chropowatości powierzchni odlewów wykonanych metodą formowania ręcznego
The analysis of the surface roughness of casting made by hand moulding
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ technologii topienia na jakość wybranego odlewu
The influence of melting technology on the quality of selected cast
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na wybranym przykładzie
The art casting manufacturing on selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zastosowanie metody 5S na przykładzie wybranego stanowiska
Applying the 5S method on example of selected stand