Pracownik

dr inż. Magdalena Suchora - Kozakiewicz, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 3
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2415

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:00 - 12:30
3, hala A15
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
11:30 - 13:00
3, hala A15
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza chropowatości powierzchni odlewów wykonanych metodą formowania ręcznego
The analysis of the surface roughness of casting made by hand moulding
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ technologii topienia na jakość wybranego odlewu
The influence of melting technology on the quality of selected cast
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wytwarzanie odlewów artystycznych na wybranym przykładzie
The art casting manufacturing on selected example
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Zastosowanie metody 5S na przykładzie wybranego stanowiska
Applying the 5S method on example of selected stand