Pracownik

dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska, adiunkt badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Mechaniki Technicznej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 434
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2329

Zainteresowania zawodowe

dynamika nieliniowa - modelowanie układów dynamicznych, zastosowanie metod asymptotycznych w dynamice nieliniowej, badanie układów w rezonansie, układy z nieidealnym wymuszeniem, układy o zmiennej masie,

zagadnienia  teorii zderzenia w dynamice

metody obliczeniowe w mechanice


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
11:45 - 13:15
434, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Modelowanie i symulacje w dynamice nieliniowej.

Przybliżone metody analityczne w dynamice nieliniowej.

Zagadnienia teorii zderzenia - modelowanie i symulacje.

Metody obliczeniowe w mechanice.

Metody obliczeniowe w zagadnieniach termicznych.

Modelowanie oraz zagadnienia odwrotne w biomechanice.

 Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Inżynieria biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 0 z 4
2020 Stacjonarne II Inżynieria biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR) 0 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Modelowanie i symulacja skoku zakończonego upadkiem
Modeling and simulation of human jump with fall
2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2018 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Projekt stanowiska fizjoterapeuty do zajęć aqua rehabilitacji
Design of the physiotherapist device for aqua rehabilitation classes
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Model krążka międzykręgowego części lędźwiowej kręgosłupa
Model of the intervertebral disc of the lumbar spine
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Koncepcja stanowiska pomiarowego do wyznaczania parametrów inercyjnych części ciała człowieka
Main design ideas of measurement system for determining inertia features of human body parts
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Identyfikacja sił głównych mięśni kończyny dolnej generowanych podczas przysiadu
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Identyfikacja sił głównych mięśni kończyny dolnej generowanych podczas wyskoku
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Przepływ krwi w tętnicy z zaimplantowanym stentem
Blood flow in the artery with the implanted stent
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Przepływ krwi w tętnicy z zaimplantowanym stentem
Blood flow in the artery with the implanted stent
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Identyfikacja momentów sił mięśniowych kończyny dolnej generowanych podczas przysiadu
Identification of torques generated by skeletal muscles of the human lower limb during the squat
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Identyfikacja momentów sił mięśniowych kończyny dolnej generowanych podczas wyskoku
Identification of torques generated by skeletal muscles of the human lower limb during the jump