Pracownik

mgr Marlena Szczepaniak, specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 102
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2774