Pracownik

dr inż. Paweł Szymański, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 15
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5801

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Badanie lejności wybranego stopu odlewniczego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie odlewów kompozytowych z zastosowaniem duku 3D
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie odlewów kompozytowych zbrojonych spiekiem SiC
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza i doskonalenie procesu produkcji w wybranej odlewni
Analysis and improvement of the production process in the selected foundry
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza procesu produkcji oprzyrządowania technologicznego na potrzeby sektora automotive
Analysis of the production process of technological equipment for the needs of the automotive sector
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza systemów druku 3D stosowanych w odlewnictwie
Analysis of 3D printing systems applied in foundry
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza zastosowania wybranych systemów druku formy i rdzeni w odlewnictwie
Analysis of the application of selected mold and core printing systems in foundry
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Konstrukcja przenośnego urządzenia do gazowej rafinacji ciekłych stopów aluminium
Construction of portable gas refining equipment for aluminum alloys
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wytwarzanie odlewów kompozytowych
Preparation of composite castings
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza procesu produkcji odlewów ze stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych
Analysis of the production process of heat-resistant and heat-resistant alloys castings
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza procesu produkcji w wybranej odlewni żeliwa
Analysis of the production process in the selected cast iron foundry
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Techniczno-ekonomiczna analiza uruchomienia produkcji na przykładzie wybranego wyrobu
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie drukarek 3D w odlewnictwie