Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 607
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2552

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
15:00 - 17:00
607, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 24.03.2019, godzina
13:00 - 15:00
607, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- procesy technologiczne obróbki (CAM, opytmalizacja, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne)

- przekładnie  (konstrukcja, technologia)

- tribologia inżynierska / eksploatacja maszyn i urządzeń

- projektowanie aplikacji LabView (testowanie, pomiary, symulacje, sterowanie)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 2
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2019 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
2019 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2