Pracownik

dr inż. Jan Uniejewski, prodziekan ds. kształcenia
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 211
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2062

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
7:30 - 9:00
211, budynek BM (z zegarem)
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:30 - 13:00
211, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 08.03.2020, godzina
11:20 - 11:50
211, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 15.03.2020, godzina
11:20 - 11:50
211, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 05.04.2020, godzina
11:20 - 11:50
211, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 19.04.2020, godzina
11:20 - 11:50
211, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Projektowanie procesów technologicznych obróbki i montażu, w tym komputerowe projektowanie technologii, doskonalenie procesów produkcyjnych - technologia i organizacja (narzędzia LM), utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (TPM),Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza i doskonalenie cięcia belek aluminiowych w wybranym przedsiębiorstwie
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Doskonalenie gospodarki magazynowej części zamiennych działu utrzymania ruchu wybranego przedsiębiorstwa
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Doskonalenie procesu produkcyjnego poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i oprogramowania
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wdrożenie systemu ERP- Streamsoft w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wprowadzenie nowego wyrobu na rynek
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie instrukcji utrzymania ruchu wybranych stanowisk produkcyjnych
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie bazy danych w MS Access do kontroli i sterowania produkcją
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wprowadzanie systemu ERP-Optima w Envitest-Service
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Usprawnienie gospodarki magazynowej wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Planowanie równoległej produkcji liniowej modeli specjalnych w firmie Volkswagen Poznań
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń za pomocą systemu TPM w firmie Hydro Extrusion Trzcianka
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Doskonalenie procesu technologicznego chłodnicy powietrza
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie procesów technologicznych nowych wyrobów w wybranym przedsiębiorstwie
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Opracowanie instrukcji stanowiskowych w ramach doskonalenia utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
do uzgodnienia
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Mapowanie procesów
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Usprawnienie organizacji i przepływu materiałów zgodnego z metodą Kanban
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Doskonalenie procesu technologicznego montażu układów hamulcowych
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza, ocena i utrzymanie 5S w przedsiębiorstwie
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Planowanie przeglądów oraz napraw okresowych wagonów osobowych
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Procedura wdrożenia i utrzymania 5S w przedsiębiorstwie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wpływ doskonalenia procesu produkcyjnrgo na wskaźnik OEE
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wykorzystanie metody SMED do skracania czasów przezbrojeń
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza i doskonalenie TPM w wybranym przedsiębiorstwie