Pracownik

dr inż. Radosław Wichniarek, asystent
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 104
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2708

Zainteresowania zawodowe

wytwarzanie przyrostowe, szybkie prototypowanie, automatyzacja procesów projektowych, projektowanie wspomagane komputerowo, zarządzanie produkcją


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:45 - 11:15
105, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 06.04.2019, godzina
11:30 - 12:30
104, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 12.05.2019, godzina
11:30 - 13:00
104, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace projektowe, konstrukcyjne i eksperymentalne związane z:

  • wytwarzaniem przyrostowym i jego zastosowaniem w przemyśle lub medycynie
  • architekturą i zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania procesów projektowych i technologicznych
  • urządzeniami elektronicznymi i mechatronicznymi, szczególnie w zakresie zastosowań do rzeczywistości wirtualnej


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 0 z 2
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 2
2019 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 2
2019 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2019 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Opracowanie sposobu wytwarzania wyrobów dwumateriałowych
Development of a method for manufacturing bimaterial products
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie modelu parametrycznego protezy typu Robohand
Development of a parametric model of the Robohand type prosthesis
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Prototypowanie urządzenia do laserowaego skanowania 3D
Prototyping of 3D laser scanning device
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badanie dokładności elementów wytwarzanych przyrostowo na maszynie z funkcją automatycznego zdejmowania elementów ze stołu roboczego
Study of the accuracy of additive manufactured parts on machine with automated removal of parts from the work table
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badanie wpływu konstrukcji grawera na dokładność wytwarzanych elementów
Study of the effect of the engraver machine design on the accuracy of the manufactured elements