Pracownik

Mirela Wysocka, specjalista ds. administracyjnych i ekonomicznych
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 336
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3576