Pracownik

inż. Łukasz Zawada, specjalista inżynieryjno - techniczny
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Obróbki Plastycznej
Adres:
Hala A21
ul. Berdychowo
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2744