Strona Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

RADA DYSCYPLINY 
Inżynieria Mechaniczna

1.  dr hab. inż. Olaf CISZAK – przewodniczący
2.  prof. dr hab. inż. Adam HAMROL
3.  prof. dr hab. inż  Maciej KUPCZYK
4.  prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI
5.  prof. dr hab. inż. Marek MORZYŃSKI
6.  prof. dr hab. inż. Michał NOWAK
7.  prof. dr hab. Ewa STACHOWSKA
8.  prof. dr hab. inż. Roman STANIEK
9.  prof. dr hab. inż. Ewa TULISZKA-SZNITKO
10.  prof. dr hab. inż. Michał WIECZOROWSKI
11.  dr hab. inż. Roman BARCZEWSKI
12.  dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK
13.  dr hab. inż. Jacek BUŚKIEWICZ
14.  dr hab. inż. Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA
15.  dr hab. inż. Ewa DOSTATNI
16.  dr hab. inż. Piotr FRĄCKOWIAK
17.  dr hab. inż. Andrzej GESSNER
18.  dr hab. inż. Małgorzata JANKOWSKA
19.  dr hab. inż. Paweł JASION
20.  dr hab. inż. Marian JÓSKO
21.  dr hab. inż. Piotr KRAWIEC
22.  dr hab. inż. Ewa MAGNUCKA-BLANDZI
23.  dr hab. inż. Jarosław MARKOWSKI
24.  dr hab. inż. Piotr MIKOŁAJCZAK
25.  dr hab. inż. Beata MRUGALSKA
26.  dr hab. inż. Piotr PACZOS
27.  dr hab. inż. Paweł PAWLEWSKI
28.  dr hab. inż. Paweł POPIELARSKI
29.  dr hab. inż. Damian PRZESTACKI
30.  dr hab. inż. Witold STANKIEWICZ
31.  dr hab. inż. Roman STAROSTA
32.  dr hab. inż. Beata STARZYŃSKA
33.  dr hab. Tomasz STRĘK
34.  dr hab. inż. Grażyna SYPNIEWSKA-KAMIŃSKA
35.  dr hab. inż. Marek SZOSTAK
36.  dr hab. inż. Grzegorz ŚLASKI
37.  dr hab. inż. Maciej TABASZEWSKI
38.  dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI
39.  dr hab. inż. Anita UŚCIŁOWSKA
40.  dr hab. inż. Szymon WOJCIECHOWSKI