Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
dr hab. inż. D. Czarnecka-Komorowska
Typ sprawy:
Temat:
Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Arkadiuszowi Klozińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Arkadiuszowi Klozińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.