Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przedwoniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Bartoszowi Gapińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Bartoszowi Gapińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.