Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
dr hab. inż. M. Śledziński
Typ sprawy:
Temat:
Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Krzysztofowi Talaśce stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Krzysztofowi Talaśce stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).