Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
prof. R. Staniek
Typ sprawy:
Temat:
Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Jakubowi Wojciechowskiemu (publiczna obrona 10.02.2020 r. o godz. 11.00).
Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Jakubowi Wojciechowskiemu (publiczna obrona 10.02.2020 r. o godz. 11.00).