Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Zaakceptowanie wyznaczonych recenzentów, powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Emila Wróblewskiego (Przewód wszczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
Informacje publiczne:

Zaakceptowanie wyznaczonych recenzentów, powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Emila Wróblewskiego (Przewód wszczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).