Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Powołanie Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich.
Informacje publiczne:

Powołanie Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich.