Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora.
Informacje publiczne:

Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora.