Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
dr hab. T. Stręk
Typ sprawy:
Temat:
Zatwierdzenie regulaminu podziału subwencji w części badawczej.
Informacje publiczne:

Zatwierdzenie regulaminu podziału subwencji w części badawczej.