Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
dr hab. inż. R. Talar
Typ sprawy:
Temat:
Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Grendzie (publiczna obrona 27.11.2019 r. o godz. 13.00.).
Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Grendzie (publiczna obrona 27.11.2019 r. o godz. 13.00) .