Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.
Informacje publiczne:

Zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.