Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Ustalenie recenzentów w postępowaniach związanych z rozwojem kadry naukowej dla Rady Doskonałości Naukowej.
Informacje publiczne:

Ustalenie recenzentów w postępowaniach związanych z rozwojem kadry naukowej dla Rady Doskonałości Naukowej.