Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
dr hab. inż. B. Starzyńska
Typ sprawy:
Temat:
Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Mariuszowi Bożkowi (publiczna obrona 16.12.2019 r. o godz. 11.00).
Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Mariuszowi Bożkowi (publiczna obrona 16.12.2019 r. o godz. 11.00).