Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr inż. Aleksandrze Pawlak doktorantce Szkoły Doktorskiej PP.
Informacje publiczne:

Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr inż. Aleksandrze Pawlak doktorantce Szkoły Doktorskiej PP.