Sprawa Rady Dyscypliny

Data:
referujący:
Przewodniczący RD
Typ sprawy:
Temat:
Wystąpienie dr. inż. Roberta Kostka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
Informacje publiczne:

Wystąpienie dr. inż. Roberta Kostka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.