Posiedzenia Rady Wydziału

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Wydziału po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do:
piątek, 22.09.2017, godzina 09:00 środa, 13.09.2017
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00

Poznań, dnia 30 czerwca 2017 r.

P. T. Członkowie Rady Wydziału
Budowy Maszyn i Zarządzania

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 7 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

I Sprawozdanie z Senatu
Sprawa Referujący
1

Sprawozdanie z Senatu

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
II Sprawy osobowe
Sprawa Referujący
1
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nanomateriałów Funkcjonalnych IIM,
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat.,
 • na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni IIM,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Odlewnictwa ITMat.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS.
Czytaj więcej
Dziekan
III Sprawy dydaktyczne
Sprawa Referujący
1

Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku mechatronika.

Czytaj więcej
Prodziekan
2

Zmiany w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika.

Czytaj więcej
Prodziekan
3

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechatronika.

Czytaj więcej
Prodziekan
4

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika.

Czytaj więcej
Prodziekan
5

Aktualności dydaktyczne.

Czytaj więcej
Prodziekan
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2016.

Czytaj więcej
Przewodnicząca komisji
2

Zatwierdzenie statutu wydziałowego czasopisma Archives of Mechanical Technology and Materials (AMTM).

Czytaj więcej
Dziekan
3

Wybór Redaktora Naczelnego czasopisma AMTM.

Czytaj więcej
Dziekan
4

Aktualności.

Czytaj więcej
Dziekan
V Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Tomaszowi Bartkowiakowi.

Czytaj więcej
prof. M. Wieczorowski
2

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.

Czytaj więcej
dr hab. inż. O. Ciszak
3

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Lisiaka.

Czytaj więcej
prof. R. Staniek
4

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Frederika Stefańskiego.

Czytaj więcej
Dziekan
5

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.

Czytaj więcej
prof. S. Legutko
6

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Robertowi Koterasowi (07.06.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski).

Czytaj więcej
Dziekan
7

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotrowi Owczarkowi (05.07.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki).

Czytaj więcej
Dziekan
8

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewowi Najlepszemu (27.09.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Adam Hamrol).

Czytaj więcej
Dziekan
9

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damianowi Śmierzchalskiemu (27.09.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski).

Czytaj więcej
Dziekan
VI Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1

Wystąpienie dr. inż. Damiana Przestackiego z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Czytaj więcej
Dziekan
VII Sprawy profesorskie
----------------------------------
VIII Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 30.06.2017, godzina 11:15

  Poznań, dnia 23 czerwca 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

  dot. tylko osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

   

            Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. WYJĄTKOWO  o godz. 11:15 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  V Sprawy doktorskie
  ----------------------------------
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Dorocie Czarneckiej – Komorowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Nowak
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 02.06.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 26 maja 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).      

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Michała Kulki, prof. nadzw. PP na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Protokół komisji w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Stręka, prof. nadzw. PP na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  3

  Protokół komisji w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Olafa Ciszaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  4

  Protokół komisji w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka Szostaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  5

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr. inż. Piotra Dziarskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  6

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr. inż. Jakuba Grabskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  7

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Kamila Kowalskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  8

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Wojciecha Rukata w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  9

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Michała Kowala w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  10

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  11

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Wiesława Kuczko w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  12

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. inż. Macieja Obsta w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Zmiany w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn specjalność technologia maszyn.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Frederika Stefańskiego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  3

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Lisiaka.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Twardowski
  4

  Wniosek promotora o zmianę tematu rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. E. Pająk
  5

  Wniosek mgr inż. Dominiki Panfil o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  6

  Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 28.04.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawa nadania tytułu doktora honoris causa Dipl.-Ing. Jensowi Ocksenowi – Volkswagen Poznań.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Utworzenie nowej specjalności na kierunku mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Krzysztofowi Knop.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  2

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Arturowi Kościuszko.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  3

  Wniosek mgr. inż. Pawła Lisiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Twardowski
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Izabeli Rojek (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 31.03.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 27 marca 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie nagród Dziekana za wyróżniające się prace dyplomowe - Dziekan

   

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Pawła Twardowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Likwidacja specjalności mechatronika w środkach transportu oraz elektryczne i informatyczne układy w mechatronice na kierunku mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Utworzenie nowej specjalności na kierunku mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Likwidacja specjalności inżynieria mechaniczna oraz informatyzacja i robotyzacja wytwarzania na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych I stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Utworzenie nowej specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych I stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2016.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2017.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji do przeprowadzania konkursów na inne stanowiska nauczycieli akademickich niż profesorskie.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualizacja rankingu Jednostek Wydziałowych za 2016r.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Bartkowiaka.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wniosek o powołanie recenzentów do powtórnej oceny rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Starosta
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wystąpienie dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 24.02.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 20 lutego 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 24 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Obróbki Plastycznej,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Obróbki Plastycznej,
  • na stanowisku asystenta w Zakładzie Tworzyw Sztucznych.
  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Pietrowiaka w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Nagród.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Akceptacja zmiany przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Mateusz Barczewski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Jakub Grabski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Magdalena Mierzwiczak.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Andrzej Miklaszewski.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Bartosz Minorowicz.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – dr inż. Mikołaj Smyczyński.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – mgr inż. Monika Dobrzyńska - Mizera.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  8

  Opiniowanie wniosku do Konkursu o Nagrodę Siemensa – dr inż. Bartosz Minorowicz.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  9

  Opiniowanie wniosku o nagrodę rektora PP.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  10

  Wyniki konkursu o nagrodę dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2015/2016.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  11

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Bartkowiaka.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 27.01.2017, godzina 09:00

  Poznań, dnia 20 stycznia 2017 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 27 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1
  • z posiedzenia w dniu 21 grudnia 2016 r.
  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  2
  • z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2017 r.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek komisji o wyrażenie zgody na poprawienie rozprawy doktorskiej przez mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Starosta
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Doroty Czarneckiej - Komorowskiej z Instytutu Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Doroty Czarneckiej - Komorowskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 16.12.2016, godzina 09:00

  Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie z Senatu

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  prof. T. Wegner
  2

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) Nauka o materiałach (NoM) Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  3

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek dr. inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zatwierdzenie Regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową w części utrzymanie potencjału badawczego.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Zatwierdzenie Regulaminu podziału dotacji na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DdMNiD).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Użytkowanie baz bibliotecznych przez pracowników, doktorantów oraz studentów WBMiZ.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Jakubowi Grabskiemu.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  2

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Magdalenie Suchora-Kozakiewicz.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  3

  Wniosek mgr inż. Darii Mikołajczak o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Andrzejowi Gessnerowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Rafałowi Talarowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 25.11.2016, godzina 09:00

  Poznań, dnia 21 listopada 2016 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 25 listopada 2016 r. WYJĄTKOWO o godz. 8:30 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  Szkolenie z bazy SIN. - mgr K. Popławska

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia – aktualności.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Michałowi Jakubowiczowi.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2

  Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Artura Kościuszko.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  3

  Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Starosta
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 28.10.2016, godzina 09:00

  Poznań, dnia 21 października 2016

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 28 października 2016 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).     

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 28 września 2016 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  2

  z posiedzenia w dniu 26 października 2016 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2016 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Powołanie opiekunów kierunków studiów.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Stan wydatków z dotacji DSPB i DSMK za lata 2015 i 2016.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Wizytacja PKA na kierunku mechanika i budowa maszyn (ocena  programowa) – 7 - 8 listopada 2016 r.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wizytacja PKA na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (ocena  programowa) – 9 - 10 listopada 2016 r.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Joannie Olejniczak.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Jakubowicz
  2

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Bartoszowi Minorowiczowi.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  3

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Hoffmann
  4

  Wniosek promotora o zmianę tematu rozprawy doktorskiej, powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Artura Kościuszko.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------