Posiedzenia Rady Wydziału

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Wydziału po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

piątek, 27.09.2019, godzina 09:00

Poznań, dnia 24 września 2019 r.

P. T. Członkowie Rady Wydziału
Budowy Maszyn i Zarządzania

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 27 września 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

I Sprawozdanie z Senatu
Sprawa Referujący
1

z posiedzenia w dniu 10 lipca 2019 r.

Czytaj więcej
dr inż. K. Grześkowiak
2

z posiedzenia w dniu 25 września 2019 r.

Czytaj więcej
dr hab. inż. M. Tabaszewski
II Sprawy osobowe
Sprawa Referujący
1
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (4 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
 • na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa ITMat,
 • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (2 osoby).
Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
2

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego dr. inż. Karola Grochalskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
3

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Arkadiusza Kromy w Instytucie Technologii Materiałów.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
4

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Mateusza Wróbla w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
5

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Wierzbickiej w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
6

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Pawła Zawadzkiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
7

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Tymoteusza Lindnera w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
8

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Michała Mendaka w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
9

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Swojak w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
10

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Karoliny Wiśniewskiej-Mleczko w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
11

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Daniela Wyrwała w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
12

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dydaktycznego dr. inż. Macieja Tulińskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
13

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego dr. inż. Bartosza Gapińskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
14

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego dr inż. Agnieszki Kujawińskiej w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czytaj więcej
prof. M. Kupczyk
III Sprawy dydaktyczne
Sprawa Referujący
1

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Czytaj więcej
dr hab. inż. B. Starzyńska
2

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech".

Czytaj więcej
dr hab. inż. B. Starzyńska
3

Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

Czytaj więcej
Prodziekan
4

Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2019 na studia stacjonarne.

Czytaj więcej
Prodziekan
5

Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2019 na studia niestacjonarne.

Czytaj więcej
Prodziekan
6

Aktualności dydaktyczne.

Czytaj więcej
Prodziekan
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1

Akceptacja składu Komisji Doktoranckiej.

Czytaj więcej
Dziekan
2

Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

Czytaj więcej
Dziekan
3

Aktualności.

Czytaj więcej
Dziekan
V Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Piotrowi Owczarkowi.

Czytaj więcej
prof. S. Legutko
2

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Piotrowi Tutakowi.

Czytaj więcej
dr hab. inż. M. Tabaszewski
3

Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Eligiuszowi Idczakowi.

Czytaj więcej
dr hab. inż. R. Starosta
4

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mariusza Bożka.

Czytaj więcej
dr hab. inż. B. Starzyńska
5

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego.

Czytaj więcej
prof. R. Staniek
6

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Kowala.

Czytaj więcej
prof. R. Staniek
VI Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Ewie Dostatni stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.

Czytaj więcej
dr hab. inż. P. Popielarski
2

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Beacie Mrugalskiej stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.

Czytaj więcej
dr hab. inż. B. Starzyńska
3

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Małgorzacie Jasiulewicz-Kaczmarek stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.

Czytaj więcej
dr hab. inż. M. Szostak
4

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Andrzejowi Miklaszewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.

Czytaj więcej
dr hab. I. Szafraniak - Wiza
VII Sprawy profesorskie
----------------------------------
VIII Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 05.07.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 28 czerwca 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 5 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Piotra Kieruj w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  3

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Martyny Michałowskiej w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  4

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  5

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Mikołaja Bilskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  6

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  7

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Kubackiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  8

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Adama Patalas w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2018.

  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  2

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Kazimierzowi Czapczykowi.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Talar
  2

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Grendy.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Talar
  3

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sopaty.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Tutaka.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  5

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mariusza Bożka.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  6

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  7

  Wniosek promotora o powołanie częściowego składu komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Darii Mikołajczak.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Hasiaka z Politechniki Wrocławskiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 31.05.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 24 maja 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  UWAGA !!!

  dot. tylko osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

  Przed posiedzeniem Rady Wydziału o godz. 8.30 w sali 208 odbędzie się krótkie szkolenie nt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych"

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

  z posiedzenia w dniu 29 maja 2019 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Przyporządkowanie kierunku studiów inżynieria biomedyczna do dyscypliny naukowej dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wyniki eAnkiety – oceny pracowników i przedmiotów przez studentów.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek dr. Mateusza Balcerzaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2018.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2019.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Tadeuszowi Chwalczukowi.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Grendy.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  3

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sopaty.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Jakubowicz
  4

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Tutaka.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Mateusza Barczewskiego z Instytutu Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Mateusza Barczewskiego (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Filipa Górskiego z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Filipa Górskiego (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Huberta Jopka z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Huberta Jopka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  8

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  9

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  10

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.04.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 5 kwietnia 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).      

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 27 marca 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualnosci dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Uchwalenie regulaminu finansowania zadań badawczych z subwencji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2018 r.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wniosek o upamiętnienie śp. prof. zw. dr. hab. Jarosława Stefaniaka.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Wniosek o upamiętnienie śp. prof. dr. hab. Bogdana Maruszewskiego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Pawłowi Grobelnemu.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  3

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Eligiusza Idczaka.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Starosta
  4

  Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  5

  Wniosek mgr. inż. Bartosza Antkowiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  6

  Wniosek mgr. inż. Mikołaja Bilskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  7

  Wniosek mgr. inż. Pawła Bunia o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  8

  Wniosek mgr. inż. Łukasza Kemnitz o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Szostak
  9

  Wniosek mgr. inż. Piotra Kieruj o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Przestacki
  10

  Wniosek mgr. inż. Macieja Kowalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  11

  Wniosek mgr. inż. Marka Madajewskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. Sz. Wojciechowski
  12

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Marczewskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Jurczyk
  13

  Wniosek mgr. inż. Romana Michalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  14

  Wniosek mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Jasion
  15

  Wniosek mgr. inż. Damiana Śmierzchalskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Wieczorowski
  16

  Wniosek mgr. inż. Jakuba Wojciechowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. O. Ciszak
  17

  Wniosek mgr inż. Natalii Znojkiewicz o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Twardowski
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Beaty Mrugalskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Miklaszewskiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Andrzeja Miklaszewskiego (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Huberta Jopka z Instytutu Mechaniki Stosowanej.*

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Huberta Jopka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).*

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz – Kaczmarek z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  8

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz – Kaczmarek (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  9

  Wystąpienie dr inż. Iwony Pająk z Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  10

  Wystąpienie dr. inż. Grzegorza Pająka z Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  11

  * - w przypadku otrzymania stosownych dokumentów.

  Czytaj więcej
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 01.03.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 25 lutego 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 1 marca 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie nagród Dziekana za wyróżniające się prace dyplomowe - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 27 lutego 2019 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Przyporządkowanie kierunków studiów I i II stopnia do dyscyplin naukowych.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Dostosowanie programów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn (oba profile), mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Dostosowanie programów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Mechatronic Constructions oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Dostosowanie programów studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Dostosowanie programów studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Przyporządkowanie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach I stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn (oba profile) mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Przyporządkowanie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Mechatronic Constructions oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  8

  Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  9

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosku o nagrodę Rektora PP.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  2

  Zatwierdzenie punktów w rankingu jednostek WBMiZ za 2018 rok.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Przestacki
  2

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Eligiusza Idczaka.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  3

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Owczarka.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  4

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Kuklińskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Przestacki
  5

  Wniosek mgr. inż. Przemysława Poszwy o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Wniosek mgr. inż. Wojciecha Rukata o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Barczewski
  7

  Wniosek mgr inż. Patrycji Sochackiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. M. Jurczyk
  8

  Wniosek mgr. inż. Mateusza Wróbla o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Barczewski
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Grażynie Sypniewskiej-Kamińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Szymonowi Wojciechowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Piotrowi Mikołajczakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Kulka
  4

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Ewy Dostatni (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Wystąpienie dr. inż. Mateusza Barczewskiego z Instytutu Technologii Materiałów w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Wystąpienie dr. inż. Andrzeja Miklaszewskiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  8

  Wystąpienie dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  9

  Wystąpienie dr. inż. Arkadiusza Klozińskiego z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  10

  Wystąpienie dr inż. Beaty Mrugalskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 01.02.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 25 stycznia 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 1 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

  z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła Brzęka w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Kamila Wojtko w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Prośba mgr inż. Renaty Ferduły o indywidualny tok studiów (MCH).

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek dr. hab. inż. Marka Szostaka, prof. nadzw. PP z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wniosek dr. inż. Huberta Jopka z Instytutu Mechaniki Stosowanej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana składu Dziekańskiej komisji ds. badań naukowych.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Opiniowanie wniosku o nagrodę Rektora PP.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  5

  Wyniki konkursu o nagrodę dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2017/2018.

  Czytaj więcej
  prof. E. Stachowska
  6

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kazimierza Czapczyka.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Talar
  2

  Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Grobelnego.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  3

  Umorzenie przewodu doktorskiego mgr inż. Anety Romanowskiej (Mager)  (07.06.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Michał Szweycer).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Małgorzacie Jankowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

  Wystąpienie dr. inż. Filipa Górskiego z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wystąpienie dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz – Kaczmarek z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 14.12.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 7 grudnia 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 28 listopada 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek mgr inż. Dominiki Szadkowskiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wniosek mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Karolowi Grochalskiemu.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kazimierza Czapczyka.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  3

  Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Grobelnego.

  Czytaj więcej
  prof. S. Legutko
  4

  Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  5

  Wniosek mgr. inż. Łukasza Macyszyna o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  6

  Wniosek mgr. inż. Romana Regulskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

  Czytaj więcej
  prof. A. Milecki
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wystąpienie dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 16.11.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 9 listopada 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 16 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 27 września 2018 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  z posiedzenia w dniu 31 października 2018 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Kształcenia.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Zmiana składu Dziekańskiej Komisji ds. Nagród.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  7

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Katarzynie Peta.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Wniosek mgr. inż. Piotra Tutaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  VI Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.10.2018, godzina 11:15

  Poznań, dnia 4 października 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

             dot. tylko osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

            Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 12 października 2018 r. WYJĄTKOWO o godz. 11:15 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  V Sprawy doktorskie
  ----------------------------------
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Piotra Mikołajczaka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 21.09.2018, godzina 09:00

  Poznań, dnia 17 września 2018 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 21 września 2018 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).     

    Oferta programu OPUS Narodowego Centrum Nauki – Agnieszka Barcik

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Michała Wieczorowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech (3 etaty).

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) Nauka o materiałach (NoM) Politechniki Poznańskiej.

  Czytaj więcej
  prof. T. Sterzyński
  2

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  3

  Zmiany w programie Studiów Doktoranckich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  4

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia stacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Akceptacja składu Komisji Doktoranckiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiana składu Wydziałowej Komisji Konkursowej na Stanowiska Profesorskie.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  7

  Podział dotacji DSPB i DSMK w roku 2018.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  8

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  V Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1

  Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Kamilowi Kowalskiemu.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. P. Paczos
  2

  Wniosek mgr inż. Pauliny Rewers o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  VI Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1

  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Wystąpienie dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  VII Sprawy profesorskie
  ----------------------------------
  VIII Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------