Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 24.01.2020, godzina 12:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Wniosek zakładu IWP o utworzenie nowej specjalności na kierunku MiBM, studia stacjonarne II stopnia.

Informacje publiczne:

Wniosek zakładu IWP o utworzenie nowej specjalności na kierunku MiBM, studia stacjonarne II stopnia.