Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.02.2020, godzina 12:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.