Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.02.2020, godzina 12:00
referujący:
Przewodniczący Komisji
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat *,
  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat (2 etaty)*.

   * - w przypadku otrzymania stosownych dokumentów

Informacje publiczne:

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat *,
  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat (2 etaty)*.

   * - w przypadku otrzymania stosownych dokumentów