Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.02.2020, godzina 12:00
referujący:
dr inż. T.Chwalczuk
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Utworzenie studium podyplomowego „Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających”.

Informacje publiczne:

Utworzenie studium podyplomowego „Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających”.