Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Mechatronic Constructions oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Mechatronic Constructions oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.