Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Jurczyk
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.