Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka o zmianę promotora.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Tadeusza Chwalczuka o zmianę promotora.