Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. S. Legutko
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Pawła Grobelnego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Pawła Grobelnego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.