Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wystąpienie dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.