Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – mgr inż. Kamil Kowalski.

Informacje publiczne:

Stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca – mgr inż. Kamil Kowalski.