Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek o nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN – dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw. PP.

Informacje publiczne:

Wniosek o nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN – dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw. PP.