Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2017 rok.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2017 rok.