Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Szostak
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Radosławowi Marudzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Radosławowi Marudzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.