Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Paczos
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Kowalskiego.