Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Szostak
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w studiach podyplomowych „Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy” – SP-91.

Informacje publiczne:

Zmiany w studiach podyplomowych „Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy” – SP-91.