Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.05.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Głowacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.