Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Paczos
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.