Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Przewodnicząca komisji
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2017.

Informacje publiczne:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2017.