Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.