Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
dr inż. W. Ptaszyński
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w studiach podyplomowych „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” – SP 160.

Informacje publiczne:

Zmiany w studiach podyplomowych „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” – SP 160.