Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
dr inż. E. Dostatni
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0” – SP 218 .

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0” – SP 218 .