Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Krzysztofa Żywickiego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Informacje publiczne:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Krzysztofa Żywickiego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.