Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jankowskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

Informacje publiczne:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jankowskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).