Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zmiana składu Wydziałowej Komisji Konkursowej na Stanowiska Profesorskie.

Informacje publiczne:

Zmiana składu Wydziałowej Komisji Konkursowej na Stanowiska Profesorskie.