Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Hamrol
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr inż. Pauliny Rewers o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Pauliny Rewers o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.